Programma's

Veiligheid

Dit taakveld gaat met name over het integraal veiligheidsbeleid. Een onderwerp waarin gemeente, politie, brandweer, GGD, justitie, belastingdienst en inwoners ieder hun eigen rol hebben. De gemeente is regievoerder. Naast samenwerking met alle partners leggen wij nadrukkelijk contact met onze inwoners om bij te dragen aan een veilige woon- en leefomgeving voor iedereen die woont, werkt en verblijft in Best. De samenwerking tussen zorg en veiligheid wordt verder geïntensiveerd, gelet op de continue ontwikkelingen binnen het sociaal- en veiligheid domein. Het programma voorziet ook in externe veiligheidszaken, evenementenbeleid, rampenbestrijding, de uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en verschillende bijzondere wetten zoals de Drank- en Horecawet.

Lasten, baten en saldo

Lasten

2.798.202

3,1 %

Baten

182.954

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2021 17:19:02 met de export van 11/10/2021 17:11:59