Financiën

Samenvattend overzicht baten en lasten

Samenvattend overzicht baten en lasten

 

 

Programma lasten (in € 1.000)

Realisatie 2020

Begroting 2021 incl. wijzigingen

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

0 - Bestuur en ondersteuning

16.440

13.422

15.350

15.732

15.781

16.527

1 - Veiligheid

2.729

3.114

2.798

2.807

2.810

2.873

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

3.144

2.748

2.789

2.933

2.946

2.987

3 - Economie

1.137

1.161

981

996

1.011

1.026

4 - Onderwijs

1.979

2.197

2.275

2.286

2.603

2.625

5 - Sport, cultuur en recreatie

6.044

7.628

6.329

6.397

6.466

6.606

6 - Sociaal domein

32.429

32.052

31.883

32.408

32.641

32.887

7 - Volksgezondheid en milieu

7.517

8.152

8.038

8.271

8.478

8.702

8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

15.251

27.629

16.801

13.718

17.873

12.224

Totaal Lasten

86.670

98.103

87.244

85.547

90.610

86.457

Programma baten (in € 1.000)

Realisatie 2020

Begroting 2021 incl. wijzigingen

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

0 - Bestuur en ondersteuning

-50.300

-50.582

-53.526

-54.267

-55.175

-56.747

1 - Veiligheid

-245

-251

-183

-186

-189

-192

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

-438

-476

-468

-476

-485

-492

3 - Economie

-473

-474

-517

-522

-539

-544

4 - Onderwijs

-686

-430

-236

-211

-185

-160

5 - Sport, cultuur en recreatie

-1.275

-1.154

-1.103

-1.086

-1.098

-1.111

6 - Sociaal domein

-9.246

-7.827

-7.318

-7.358

-7.372

-7.385

7 - Volksgezondheid en milieu

-6.297

-7.008

-7.385

-7.596

-7.782

-7.971

8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-12.934

-24.331

-14.921

-12.513

-16.852

-11.162

Totaal Baten

-81.894

-92.532

-85.657

-84.215

-89.677

-85.764

Totaal lasten (incl. saldo)

86.670

98.103

87.244

85.547

90.610

86.457

Totaal baten

-81.894

-92.532

-85.657

-84.215

-89.677

-85.764

Totaal saldo van baten en lasten

4.776

5.571

1.587

1.333

933

693

Storting in reserves

8.347

11.782

4.039

4.552

3.650

3.630

Bijdragen uit reserves

-13.123

-17.353

-5.626

-5.885

-4.583

-4.323

Mutatie reserves

-4.776

-5.571

-1.587

-1.333

-933

-693

Saldo incl. resultaat

0

0

0

0

0

0

 

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2021 17:19:02 met de export van 11/10/2021 17:11:59