Programma's

Sport, cultuur en recreatie

Dit taakveld bestaat uit de onderdelen cultuur, kunst, sport, erfgoed, recreatie en toerisme. Het taakveld is gericht op het stimuleren van activiteiten op deze gebieden. De activiteiten dragen in hoofdzaak bij aan de realisatie van doelstellingen op een breder maatschappelijk terrein, bijvoorbeeld jeugd, welzijn, maatschappelijke participatie of gezondheid.

Lasten, baten en saldo

Lasten

6.329.325

6,9 %

Baten

1.102.690

1,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2021 17:19:02 met de export van 11/10/2021 17:11:59