Paragrafen

Paragraaf Subsidies

 

Grondslag

Maximale subsidie *

 ( Deze informatie is richtinggevend, hieraan kunnen geen rechten aan ontleend worden)

2022

Vastgestelde subsidieplafonds

 Subsidie buurtbudget

62.500

 Subsidie instandhouding monumenten

11.000

 Subsidie erfgoed

8.500

 Subsidie jeugdleden sport **

-

 Subsidie centrummanagement 2021/2022***

66.400

 Subsidie duurzame initiatieven

10.200

 Subsidie amateurkunsten

47.000

 Subsidie maatschappelijke evenementen

32.100

 Subsidie cultuureducatie

-

 Lokale Omroep Best

18.200

 Nadere regeling subsidieverstrekking peuterarrangementen

120.000

 Subsidie voor leden van een scoutingvereniging **

-

 Subsidie zelfredzaamheid, participatie en mantelzorgondersteuning

176.600

 Subsidie AED's 2021/2022

20.300

Maximale subsidies die verleend worden op basis van artikel 4:23 lid 3 onder c van de Awb

2022

De Lumens Groep (OTB)

588.200

Combinatie Jeugdzorg (OTB)

143.400

Novadic Kentron (OTB)

56.700

MEE Zuid-Oost Brabant (OTB)

330.800

Stichting Zuidzorg (OTB)

50.200

De Lumens Groep - preventief jeugdbeleid (inclusief onderaannemers)

689.500

De Lumens Groep - volwassenen, o.a. maatschappelijk werk, schuldhulpverlening 

466.700

LEV Best

596.100

GGD - deelname jeugdverpleegkundige

10.800

GGZE - collectieve preventie, cliëntondersteuning en inloopfunctie

121.600

Stg Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord en Zuid-Oost

6.900

MEE Zuid-Oost Brabant - cliëntondersteuning

153.200

Voedselbank Best

9.025

Stichting Leergeld

110.000

Stichting Cultuurspoor Best 

581.800

Stichting CultuurSpoor Best - cursusaanbod welzijn

56.200

Stichting schoolsport Best

1.700

Schoolsportolympiade

5.200

Buurtbusvereniging Boskant-Olland-Liempde

600

Buurtbusvereniging Nuenen-Best

600

Buurthuis Vlinderhei

14.700

IVN

500

* De bedragen in dit overzicht zijn de maximale subsidies. Aan de hand van de ontvangen subsidieaanvragen wordt de hoogte van de subsidies bepaald.

**  Voor deze subsidie wordt niet gewerkt met een subsidieplafond. Er worden vaste bedragen per jeugdlid of uur dat het zwembad wordt gebruikt vastgesteld. 

***  Dit bedrag wordt aangevuld met de werkelijke opbrengsten van precarioheffing en reclamebelasting.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2021 17:19:02 met de export van 11/10/2021 17:11:59