Programma's

Economische zaken

Dit taakveld richt zich op het versterken van het regionaal welvaartsniveau in het algemeen en dat van Best in het bijzonder. Dit bewerkstelligen we door het ondernemersklimaat te bevorderen en een evenwichtige economische structuur na te streven. Voor bestaande en nieuwe bedrijven, lokaal en regionaal. Belangrijke doelstellingen daarbij zijn:

  1. Behouden/bevorderen van de werkgelegenheidsfunctie, inclusief de duurzame economische vitaliteit van het buitengebied.
  2. Het toekomstbestendig maken van de winkel- en voorzieningenstructuur. Voor een aantal winkellocaties betekent dit een overgang bewerkstelligen 'van een centrum voor boodschappen naar een centrum voor winkelen en verblijf'. Winkels, woningen, horeca, baliefuncties, weekmarkt en ateliers zorgen samen voor een complete entourage. Evenementen kunnen dit versterken.
  3. Zuidoost-Brabant doorontwikkelen tot een technologische en economische top regio van wereldformaat.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en een circulaire economie zijn belangrijke uitgangspunten, waarbij producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.

Lasten, baten en saldo

Lasten

980.700

1,1 %

Baten

517.332

0,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2021 17:19:02 met de export van 11/10/2021 17:11:59