Financiën

Financiële uitgangspunten

Financiële uitgangspunten

De prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) worden door het Kabinet overgenomen in de Rijksbegroting. De programmabegroting is mede gebaseerd op informatie van het CPB. Zo nemen we het prijsindexcijfer over voor de berekening van de prijsinflatie. De gehanteerde prijsindex bedraagt 1,4% in het jaar 2022. In de jaren 2023 tot en met 2025 wordt rekening gehouden met een jaarlijkse prijsindex van 1,6%. De lonen zijn in het jaar 2022 geïndexeerd met 1,5%. In de jaren 2023 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse loonindex van 2,3% gehanteerd.
Voor de ontwikkeling van de sociale structuur (onze inwoners naar leeftijdsgroepen) hanteren we de ramingen van de Provincie. Kortom, allemaal belangrijke informatie over ontwikkelingen die we betrekken bij de voorbereiding van onze programmabegroting.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2021 17:19:02 met de export van 11/10/2021 17:11:59